Atrakcje przyrodnicze okolicy

Stawy w Górkach
Pęczelice- kurhan
Kościół w Szczaworyżu widok z kurhanu
Rezerwat Przęślin
Bizony
Parkowa wiewiórka
Ogród na rozstajach
Nida
Bociany w Wiślicy
Aaa....linka
Żaba
Skorocice
Miłek wiosenny

Rezerwat Przęślin

 

W okolicy Chotla Czerwonego znajdują się rezerwaty Przęślin i Góry Wschodnie. Charakterystyczne dla nich są wychodnie gipsowe. Na zboczach rezerwatu Przęślin można zobaczyć „jaskółcze ogony” czyli odsłonięcia gipsów wielkokrystalicznych do wysokości 3 metrów.

Unikalna jest też flora i fauna rezerwatu, wśród zwierząt można spotkać tylko tu chrząszcza: ziołomirka wiosennego (Donus nidensis) , modliszkę zwyczajną (Mantis religiosa) i cykadę podolską. Unikatem flory jest miłek wiosenny(Adonis vernalis),zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris), wężymord stepowy (Scorzonera purpurea) Wszystkie te gatunki objęte są ścisłą ochroną.

Rezerwat przyrody Skorocice został założony w 1940r. jako rezerwat przyrody nieożywionej i florystyczne. Zajmuje on powierzchnię 7,7 ha. Interesujące są tu zjawiska krasowe występujące w gipsie. Teren rezerwatu obejmuje wąwóz gipsowy podzielony na dwie części ryglem skalnym, tzw. Wysoką Drogą. dnem wąwozu płynie Potok Skorocicki. Dolina ta posiada bardzo bogatą rzeźbę – procesy krasowe). W środkowej części znajdują się wychodnie gipsu w formie ścian, ambon, grzęd, zapadlisk krasowych, jaskiń, ponorów, lejków krasowych, mostów skalnych. Na terenie rezerwatu znajduje się najdłuższa  w Polsce jaskinia gipsowa – Jaskinia Skorocicka o długości ok. 280m.

Ogród na rozstajach

 

W niedalekiej okolicy Buska Zdroju, we wsi Młodzawy Małe znajduje się przepiękny  Ogród Na Rozstajach. Na powierzchni około 1 hektara rośnie ponad 2 tysiące roślin: drzewa, krzewy i byliny, w tym rośliny rzadkie i egzotyczne. Ten prywatny ogród botaniczny jest udostępniony do publicznego zwiedzania wyłącznie w soboty i niedziele, od godz. 9.00 do 19.00, w okresie od kwietnia do listopada.

Rezerwat Skorocice

 

Rezerwat Skorocice znajduje się około 8 km od Pensjonatu. Obejmuje powierzchnię 7,7 ha. który powstał w wyniku zjawisk krasowych. Znajdują się tu zapadliska, jaskinie oraz zawalenia części jaskiń krasowych powstałe w wyniku działalności erozyjnej potoku wypływającego w górnej części wąwozu mającego około 750m długości. W środkowej części wąwozu możemy zobaczyć liczne wychodnie gipsowe  w formie ścian, ambon, grzęd, zapadlisk krasowych, jaskiń, leji i lejków krasowych. Na uwagę zasługuje most skalny, którym można przejść nad zapadliskiem krasowym i grotą. Na terenie rezerwatu występuje roślinność kserotermiczna z udziałem roślinności stepowej. Wśród gatunków chronionych znajdują się rośliny reliktowe takie jak: sierpik różnolistny, jaskier iliryjski, gęsiówka uszkowata, stulisz miotłowy, przetacznik wczesny i zwodny oraz rezeda mała. Na dnie wąwozu rośnie miłek wiosenny, ostnica włosowata, ostnica Jana, zawilec wielkokwiatowy, pierwiosnka lekarska, ożota zwyczajna i inne. Najbardziej osobliwymi okazami świata zwierzęcego są motyle z rodziny modraszków- modraszek gniady i lazurek oraz ryjkowiec i stonka tarczyk.